ERELOON

ERELOON

Tijdens een eerste consultatie wordt u informatie verstrekt over onze erelonen, kosten en de berekeningswijze hiervan.

Voor een eerste consultatie van maximaal 30 minuten kan een bedrag van 50,00 EUR excl. BTW worden aangerekend. Nadien beslist u vrijblijvend of u verder juridisch advies of begeleiding van ons wenst.

Hou er rekening meer dat sinds 1 januari 2014 21 % BTW verschuldigd is op erelonen en kosten van advocaten.


ERELONEN & KOSTEN

Het ereloon is verschuldigd op basis van de tijd die de advocaat aan uw dossier besteedt en het uurtarief. Er kan ook worden afgesproken dat een vergoeding verschuldigd is gebaseerd op de waarde van uw dossier. 

Tijdens de eerste consultatie wordt een uurloontarief afgesproken. Dit is afhankelijk van het belang en urgentie van uw dossier en van de kennis en expertise van de advocaat die uw dossier behandelt. 

Naast het ereloon, is ook een vergoeding voor de gemaakte kosten verschuldigd, zoals opening dossier, briefwisseling, verplaatsingskosten en telefoonkosten.De geleverde prestaties en uitgezette kosten  worden in uw dossier door ons software programma gedetailleerd bijgehouden. 

Ledex Advocaten werkt verder met provisies of voorschotfacturen. Bij het afsluiten van uw dossier ontvangt u samen met de eindafrekening een gedetailleerd overzicht van alle prestaties en kosten.

ERELOON
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x