CONTRACTEN TUSSEN ONDERNEMERS AAN BANDEN GELEGD

2 februari 2021

CONTRACTEN TUSSEN ONDERNEMERS AAN BANDEN GELEGD

Vanaf 1 december 2020 treedt het derde luik van de Wet van 4 april 2019 (B2B-wet) in werking.

Ondernemers zullen in hun onderlinge B2B relatie niet langer in totale vrijheid kunnen contracten opstellen. De contractsvrijheid in overeenkomsten gesloten, hernieuwd of gewijzigd na de datum van 1 december 2020 wordt aan banden gelegd.

Allereerst dienen de bedingen van een overeenkomst duidelijk en begrijpelijk te zijn.

Warrige, oubollige en dubbelzinnige algemene voorwaarden opgenomen in een bijzonder klein onleesbaar lettertype worden dus best opgefrist en verduidelijkt.

Daarnaast is het algemeen principe dat een beding geen kennelijk onevenwicht mag creëren tussen de rechten en plichten van de partijen.

Als voorbeeld van wat niet kan:  u geeft uzelf het recht om op elk moment de overeenkomst te verbreken zonder schadevergoeding, zonder dat u aan de andere partij deze mogelijkheid toekent. Samengevat, wees dus niet strenger voor een ander dan voor uzelf.

De wetgever heeft er verder voor gekozen om te werken met een lijst van zwarte en grijze bedingen.

De lijst van zwarte bedingen die absoluut onrechtmatig zijn, is opgenomen in artikel VI.91/4 WER .

De lijst van grijze bedingen, die behoudens bewijs van het tegendeel vermoed worden onrechtmatig te zijn, is opgenomen in artikel VI 91/5 WER.

Een beding dat in strijd is met één van voormelde artikelen van het wetboek Economisch recht, zal onrechtmatig en nietig zijn. Dit betekent dat men zich in de onderlinge B2B relatie niet op dit beding kan beroepen. De wetgever heeft wel voorzien dat de overeenkomst, ondanks een nietig beding, de partijen blijft verbinden doch enkel indien ze ook zonder het onrechtmatig beding(en) kan blijven voortbestaan ( artikel VI.91/6 WER ).

De algemene voorwaarden B2B zijn al te vaak in het voordeel van de eigen onderneming opgesteld. Een screening van de algemene voorwaarden in het licht van het Wetboek Economisch recht is dan ook ten zeerste aangewezen ten einde nietigheid en niet-toepasbaarheid van welbepaalde bedingen te vermijden.

Wij kunnen u daarbij graag helpen, aarzel niet ons hiervoor vrijblijvend te contacteren.


CONTRACTEN TUSSEN ONDERNEMERS AAN BANDEN GELEGD
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x